0

იმედი


ისევ დადგება აისი, თბილი
სევდიან ფიქრთა გასაქარვებლად;
სხივი გაივლის მდუმარე სულში,
და მარად ლექსად გადმოვა გლოვა.
კომენტარები (0)