ბაადურ არდინ - მშობლიურ ღმერთების სევდანარევი მეომარი.

  62