0 75

გიგრძნიათ ..


გიგრძნიათ
როგორ იძინებს ღამე?
როგორ წვება ის თავის თავში
როგორ იფარებს
სადარბაზოთა ნათურების
დაწინწკლულ საბანს
და თავს როგორ ჩამოსდებს ხოლმე,
ლამპიონებით აქათქათებულ
ქუჩის ბალიშზე?

ეს ბორცვები
მისი უმანკო ძუძუებია
ხვალ მათ უთუოდ
მოასწორებენ.

ხვალ ამ ღამიდან აფრინდება
კიდევ ერთი
პეპელა დღისა
კომენტარები (0)