ბაგრატ ივერიონი

120

ბაგრატ ივერიონი დაბადებული საქართველოში, 1959 წლის 17 მარტს.