ბაგრატ ივერიონი

  294

ბაგრატ ივერიონი დაბადებული საქართველოში, 1959 წლის 17 მარტს.