ბიჭიკო წიქარაძე - სტუდენტი

  226

ყველა ლექსზე საავტორო უფლება დაცულია,უკანონოდ მითვისება,გამოქვეყნება და პლაგიატი ისჯება კანონით.