0

წარღვნის წინანდელ სამყაროს ...


წარღვნის წინანდელ სამყაროს ვხედავ,
მე წარღვნის შემდეგ ნაშობი ბალღი.
მე ისიც ვიცი, ვით სცოდა ევამ,
ვიცი, სად იყო სამოთხის ბაღი.
ახლა? _ ყოფნის ხეს ეხვევა გველი,
ასე იწყება ჯვარჩენა მგონი.
კომენტარები (0)