დავით მარგიევი - ფოტო

დავით მარგიევი - ქიმიკოსი

154

https://leqsebidm.blogspot.com/