0

ზაზა და ფანქარი


ზაზამ შავი ფანქრით

სახე გაიმურა,

ვერ იქნა და მაინც

ვერ დახატა მურა.

მერე ისევ დიდხანს

რაღაც ხაზა, ხაზა,

მამას მიუტანა -

დავწერეო, ზაზა...
კომენტარები (0)