0

სამზეო


სამზეო...
დილის ელვა, კაშკაში.
ცა ვარდისფერი
თეთრთ უთთრესი-არა ღრუბელი
მთელი სამყარო წ ყ ვ ი ლ   ს ი ლ უ რ ჯ ე შ ი.
ცოტა წითელი
დაფერილი უმანკოება.
თ ვ ი თ სიყვარული,
თ ვ ი თ სიწმინდე,
თ ვ ი თ სათნოება,
ესასრულობის დ ა ს ა წ ყ ი ს ი
... და დ ა ს ა ს რ უ ლ ი..
ედიადესი გა-ცის-კროვნება...

***
მახსოვს,
არ ვიტყვი
ნება არს  უ ფ ლ ი ს.
კომენტარები (0)