0

რა გაზაფხული, რევოლუცია


რა გაზაფხული ...
რის შემოდგომა...
ან რა ბრძლოლები, რევოლუცია.
მტვერში აგდია სნეული ქალი...
წუხს და
ჩვენ მისთვის ვერ მოგვიცლია.
კომენტარები (0)