0

სექტემბერი


მიყვარს სექტემბერი, ზეცა ულურჯესი
თეთრზე უთეთრესი ღრუბლის ბულულებით.
მიყვარს სექტემბერი, სევდაშეპარული
ტურფა დემოსთენეს ნაზი ასულივით.
   ოქროს სამკაული... ჭრელი სამოსელი.
   მხრებზე დაფენილი თმები სხივისფერი..
   ჰადესს მიგებებად გული ანათრთოლი...
   მიყვარს სექტემბერი...მიყვარს სექტემბერი...
კომენტარები (0)