0

გარ-და-ცვალება


საღამო იდგა ცისფრად ნაფერი,
და გვირილები ბაღში ჰყვაოდნენ,
მომსურვებოდა ზღვა სიყვარული
მომძალებოდა ბავშური ნატვრა-
რომ ცის ქვეშეთში,
მხოლოდ სიკეთე და უკვდავება
მზეობდეს კაცთა!
  რაც შემდგომ მოხდა, ეს უკვე სხვაა
  თუმცა ნამდვილი-ძლივსდასაჯერი.
  მე განვიცადე გარდაცვალება-
  არა სიკვდილი, არა გაქრობა.
  ზე სიყვარულის აღმაფრენაში-
   მარადისობის უცხო შეგრძნება,
სული...
      სხეული...
             შიში.
                 .იმედი...
   გამთლიანება და გაორება!
კომენტარები (0)