გედია შოვნაძე

  93

ქართული ციფრული სურრეალისტური პოეზიის ფუძემდებელი