შენ

შენ ფიქრობ გიჟი მიწოდო ნასვამს,
შენ ფიქრობ ლექსი ჯობია ნათქვამს,
მე არაფერი შენს გარდა არ მაქვს
და თუ დავთვერი ვერ ვაგდებ კალამს.

მე ვერ შევძელი გიწოდე ღმერთი,
შენი თვალები აღმოჩნა წვეთი,
ლურჯი როგორიც ზღვა მოსჩანს ცაზე
რა ვქნა მიყვარხარ!ნუ მკითხავ რაზე!!!

გ.იაკობაშვილი