ეულად მიქრიან დრო და ..

ეულად მიქრიან დრო და
წამები,
მიწა ირყევა სულის სიღრმიდან,

ფიქრებმა ცოდვებით შერაცხა გონება,
და შესცქეროდა ფრინველთა მოქცევას.

შორიდან მტრედების ისმის ხმაური
და განწირული ყორნების სტვენა,

ირგვლივ მზე არის სხივ მოქარგული,
და შეღებილი მორთული ზეცა.
კომენტარები (0)