გიორგი ფაჩუაშვილი - ფოტო

გიორგი ფაჩუაშვილი

ჯერ უფალი, დანარჩენი მერე !!!

0 54

მამა გაბრიელი


მ ართალთა შორის დაგიმკვიდრა ღმერთმა ადგილი,
ა ბრაამის და მოსეს დარი გერგო დიდება,
მ ალე ღვთისმშობლის სანუკვარი წმინდა მანდილი
ა მ ჩვენს სამშობლოს შენი ლოცვით მოეფინება;

გ აბრწყინებულხარ, ვითარცა მზე მანათობელი,
ა ნგელოსების გახვევია ირგვლივ კრებული,
ბ ევრი ქართველის მხსნელი ხარ და მამა–მშობელი,
რ უ ხარ ანკარა თვით უფლისგან მირონცხებული;
ი ვერიისთვის შეგიწირავს თავისუფლება,
ე რის ხატი ხარ კურთხეული და ანგელოსი,
ლ ოცვა ყოველი აგისრულოს ღმერთმა, უკლებად,
ი ესოს ძმაო და წმინდანო საქართველოსი.
კომენტარები (0)