გიორგი ფაჩუაშვილი - ფოტო

გიორგი ფაჩუაშვილი

ჯერ უფალი, დანარჩენი მერე !!!

0 57

ნატვრა


ღმერთო ძლიერო, მომიტევე კადნიერება,
გთხოვ, მომიტევო თავხედობა შეუდარები;
ნუ განრისხდები, რომ გავბედე შენი ხსენება,
უფლის სახელით გევედრები, გემუდარები;

ვიცი, გაწუხებს დაუსრულებლად ბევრი ცოდვილი
და შეგნატრიან მრავალ და მრავალ ბიწიერ სურვილს;
ნეტავი იყოს ჩვენი ცხოვრება ისე მოვლილი,
რომ მხოლოდ შენი სიყვარული გვიკლავდეს წყურვილს;

მე არ შეგნატრი არც სიცოცხლეს მრავალწელიანს,
არც ჯანმრთელობას, არც სიმდიდრეს და არც სიხარულს;
მე არ მოვითხოვ ბედნიერებას და არც ვნებიან
და საოცარი ნეტარებით სავსე სიყვარულს;

მე თანახმა ვარ ვიყო გონჯი, ქვეყნის მასხარა,
თვალუჩინარი, ყრუ და მუნჯი, კოჭლი, ცალხელა;
სნეული ვიყო, კეთრი მაჯდეს გულზე ლახვარად,
ქვეყნად ყველაზე უბედური მერქვას სახელად;

როცა ჩამდებენ, შენი ნებით, ცივ სამარეში,
მხოლოდ ამას გთხოვ, შემოგნატრი თვალდახუჭული:
ერთი ადგილი მეც მომიძებნე შენს სავანეში,
სასუფეველში მეც მომიჩინე ერთი კუნჭული!
კომენტარები (0)