გიორგი ფაჩუაშვილი - ფოტო

გიორგი ფაჩუაშვილი

ჯერ უფალი, დანარჩენი მერე !!!

0 55

დათოს


დ აუსრულებლად მსურს მოგეფერო მარად და მარად,
ა თასი კოცნაც ვერ შემინელებს ალერსის წყურვილს.
თ ვით ღმერთმა შეგქმნა ანგელოზების სწორად და დარად,
ო ცნებაშიც კი ვერ ვინატრებდი უკეთეს სურვილს.

ფ არად დაგიდგამ მე ჩემს სიცოცხლეს სადარაჯოზე,
ა რ მოგეპაროს რამე ხიფათი ჩუმად,გვერდიდან.
ჩ აგიხუტებდი და რომ შემეძლოს,აღარასოდეს
უ სინანულოდ არ გაგიშვებდი ჩემი მკერდიდან.
ა რ შემიძლია,არ შეგადარო იმ ჩანჩქერს შლეგსა,
შ რიალ-შრიალით რომ იფანტება ნაკადულებად.
ვ ინ დააოკებს შენს წკრიალა გულს,ლაღსა და ცელქსა
ი ა-ვარდივით გაშლილს,გაფანტულს თაიგულებად.
ლ ოცვით ვოცნებობ,შენი სიცოცხლე გალაღებული
ი  ესო ქრისტეს სისხლით და მადლით იყოს ცხებული.
კომენტარები (0)