გიორგი ფაჩუაშვილი - ფოტო

გიორგი ფაჩუაშვილი

ჯერ უფალი, დანარჩენი მერე !!!

0 94

ვადიდოთ უფალი


ვადიდოთ უფალი ყოვლითა გულითა,
ვადიდოთ უფალი ყოვლითა სულითა,
ვადიდოთ უფალი ყოვლითა ძალითა,
ვადიდოთ უფალი გონით და აზრითა,
ვადიდოთ უფალი დღითა და ღამითა,
ვადიდოთ უფალი ყოველი წამითა,
ვადიდოთ უფალი სიზმრად და ცხადადა,
ვადიდოთ უფალი სანთლად და ხატადა,
ვადიდოთ უფალი პირით და სახითა,
ვადიდოთ უფალი ენით და ბაგითა,
ვადიდოთ უფალი გრძნობით და ვნებითა,
ვადიდოთ უფალი ლოცვით და ცრემლითა,
ერთია უფალი, ერთია მარადის,
გვახსოვდეს, გვიყვარდეს სამარის კარამდის,
ვადიდოთ უფალი, შევძლებდეთ სანამდის,
დიდება სამება ღმერთს აწ და მარადის !!!
კომენტარები (0)