გიორგი თაბორიძე - ფოტო

გიორგი თაბორიძე - ლექსები, პოემები 4