გიორგი ჭონქაძე - მოსწავლე

გიორგი  ჭონქაძე - ფოტო დაიბადა დუშეთში 2007 წლის 8 მაისს. სწავლობს 94 საჯარო სკოლაში.