გიორგი ზუბიტაშვილი (მთის პოეტი)  - ფოტო

გიორგი ზუბიტაშვილი (მთის პოეტი) - პროზაული ნაწარმოებები 2