0 42

ცეცხლიდან ნახშირი!


ცეცხლიდან ნახშირი! 

როგორც მზის სხივები ნაფენი ფანჯარაზე
კომენტარები (0)