1 23

გზათ აბნეულნი!


გზათ აბნეული დავეხეტები 
  თითქოს გზაას ბოლო სულაც არუჩანს,
  გზაას აბნეული გამვლელებს
   ვკითხულობ იქნება გზაას 
       ბოლოო სად უჩანს?!
კომენტარები (0)