გოგი ბოლქვაძე - ფოტო

გოგი ბოლქვაძე - არქიტექტორი

  151

გოგი ბოლქვაძე 1984 წლის 28 ივნისი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯვარცხმა. ამბობენ, ყველაფერი გენიალური უბრალოაო სწორედ ასეთი უბრალოებით შესძლო მან მკითხველში დაეტოვებინა კვალი, რომელიც ხელახლა მიგაბრუნებს მის შემოქმედებასთან.