გრიგოლ რუხაია - ფოტო

გრიგოლ რუხაია - პოეტი - პროზაიკოსი

პოეზია, პოემები, ექვსაიები, პროზა