0 3222

გამოცანები


დედიკოს საჩუქარია,
რომ დგება გაზაფხულია,
ლურჯი სამოსი აცვია,
აბა რა ჰქვია? . . .       (ია)

გათენებას რომ გვამცნობს,
აქვს დეზები მაღალი,
ყივის, ტოლად არვის სცნობს,
რა ყოფილა? . . .        (მამალი)

ბუდეს იგებს კლდეზე,
ფრინველების მეფე,
ძლიერია, დაწივის,
რა ყოფილა? . . .       (არწივი)

ერთ ხელზე გვაქვს ხუთი,
მეორეზეც ხუთი,
ვხმარობთ, როცა ვითვლით,
რა ყოფილა? . . .        (თითი)

ხმარობს დედა მუდამ,
დენში ჩართვა უნდა,
და ტანსაცმელს უთბობს,
რა ყოფილა? . . .       (უთო)

შეგვცივდება? - კარგად გვათბობს,
როცა მთებს და ველებს ათოვს,
ხან ვაპობთ და ხანაც ვხერხავთ,
რა ყოფილა, იცით? . . .   (შეშა)

უკვე ყველამ მოიძულა
ტრადიცია ამგვარი,
ჩვილს აწვენდნენ, თან არწევდნენ,
რა ყოფილა? . . .         (აკვანი)

წყალში ცხოვრობს, მას დაიჭერ
ანკესს თუკი ესვრი,
გემრიელი საჭმელია,
რა ყოფილა? . . .         (თევზი)

დროს რომ გვამცნობს, ის არის
და აქვს სამი ისარი,
სულ წიკწიკებს ბაასით,
რა ყოფილა? . . .          (საათი)

ლამაზია, ჭრელი ფრთებით,
დაფარფატებს ნელ-ნელა,
ყვავილს უვლის ფრენა-ფრენით,
რა ყოფილა? . . .          (პეპელა)

                     
                       გულნარა ჟღენტი
კომენტარები (0)