0 19

აბა გამოიცანით


დაპეტელობს ციკანი,
დაღრუტუნებს ღორი,
ერთად გამოიცანით
რამდენია? -       ( ორი.)

ოთახშია მაგიდა
ორი დიდი სკამით,
 სკამები და მაგიდა
ერთად არის -       (სამი).


დღეს ორი ორმო მოვთხარე,
 ორსაც ხვალისთვის მოვთხრი,
და სულ რამდენი ორმოა?
რამდენია და -          ( ოთხი.)
კომენტარები (0)