იკა ობოლაძე - ფოტო

იკა ობოლაძე

  331

მთვრალი სტრიქონებს ვაწყობ და ვბოჭავ...