იკა ობოლაძე - ფოტო

იკა ობოლაძე

  319

მთვრალი სტრიქონებს ვაწყობ და ვბოჭავ...