0 37

ერთი ტაეპი შენზე


ჩალისფერი ტალღები 
ჩემს სახეზე თამაშობენ...
ნაზად მგუდავენ... 

*** 

ხატებად ნაწერი ჩემი ტრამვები
ძველ ტყავს სათითაოდ მაძრობენ,
როგორც გველს. 

ყველანი და ყველაფერი ერთად
სადღაც გასაგზავნად მფუთავენ. 

*** 

ჩემი ხელით გაკეთებულ კრებულს
უკვე დაეტყო წვიმის წვეთები. 

ქარმა წაიღო,
და ისევ ჩემმა ოთახმა აიღო,
ჩემს შუბლზე ნამყოფი ეკლები.


12 სექტემბერი, 2022წ.
კომენტარები (0)