უთხარი არა სუიციდს


როგორც ცოდვილი... 

თავჩაქინდრული ფერადი ოლარის ქვეშ,
საკურთხევლის მარცხენა კართან
ხმამაღლა მიხმობილი... 

მღვდელის მუხლებთან 
ჩემთვის ვქვითინებ: 

*** 

- ყოველ სიტყვას თუ არ ვნანობდე,
ვფიცავ ქრისტეს... 

და შენ ამგვარ არსებობას თუ არ 
ვდარდობდე,
მაშინ წამიღოს ჩემი ნარცისი ეგოს 
წმინდა მდინარემ. 

მაშინ ამ მდინარის 
მკვიდრ უმნიშვნელო ლიფსიტად 
თვითონვე ვიქცე.


28 ოქტომბერი, 2022წ.
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი