0

...


🦋პეპელა დიდხან მიტომ არ ცოცხლობს
სხვას მოუტანოს ხეირი,
ბულბულის ტკბილი გალობა
გესმოდეს ცეცხლივით
წვიმას აქრობდე,
მდაბიოს წყენინებასა აღარასოდეს ლამობდე
გესმოდეს ღვთის სიტყვა
დღეში ათასჯერ ამბობდე,
მათხოვარს ხელს გაუწვდიდე
პურსა გამხმარსა ჭიქა ღვინოში ალბობდე,
ზეცაში თუ აიჭრები
დაცემას აღარ ნანობდე,
რად გინდა მტრედი რომ გერქვას
ყორნებთან დანავარდობდე,
რა საჭიროა მარტოსღას
წერა კითხვებით ვარდობდე,
რად გინდა ქერქვას პოეტი
ადამიანადაც უნდა ვარგობდე.
კომენტარები (0)