0

ფანჯრიდან


ფანჯრიდან უცქერს პოეტი ღამეს
მხატვარი დილას დაელოდება,
დახატავს ღამეს, ღამის ღამურებს
ოხვრას დაუწყებს ეულ გოდებას,
შეხვდება პოეტს, ეტყვის მადლობა
და ისევ დილას დაელოდება,
ფანჯრიდან უმზერს პოეტი ღამეს
და ფიქრობს მხატვრის ღამის ღამურებს.
კომენტარები (0)