0

...


სიცოცხლე ტკბილი შხამია
ცხოვრება ჩემი უბრალოება,
კვლავ მარტო დავრჩი
კვლავ გამახსენდი,
კვლავ გაიღვიძეს ეხლა გრნობებმა.
კომენტარები (0)