0

რათაო რატომ


რათაო რათა გასძახის მთა მთას
რათაო რათა მტკვარსა და არაგვს,
რათაო რატომ წინაპარს სძაგავს
რათაო რატომ მომავლის ლამპარს,
რათაო რატომ იმერს და ამერს
რათაო მუდამჟამს, რად სძაგავს ძმა ძმას,
რათაო რატომ წმინდანებს,
რათაო აკვანს,კუბოს
,ცრემლიან ნანას,
რად სძაგავს ილიას, რად სძაგავს ვაჟას,
რათაო ჭალებს რათაო დაბას, 
რათაო სამოთხეს ტკბილსა და ნანატრს,
რათაო რატომ გასძახის მთა მთას 
რათაო რატომ მტკვარსა და არაგვს..
კომენტარები (0)