0

...


სიჩუმის მესმის ხმაურობს ზღვა,
მიწა გოდება ცა უფრო სხვა,
სველი ღრუბელი ცრემლივით
საზღვრობს,
ჩუმად სიჩუმევ,ხმაურობს ზღვა..
კომენტარები (0)