0

...


ერთი აზრი და ერთი ფიქრები
მგოსანთა შენთა შენ ნაფერები
მე შენ მიწა წყალს შენს სილამაზეს
მე შენს სიყვარულს დავემონები.
კომენტარები (0)