0

...


რასაც რო ვგონებ ისა სთქვას ენამ,
რაცა ვსთქვა სიტყვა
უსწრეს გონებამ,
ბოროტების წილ სიკვდილს ვიტყოდე
ხეს სიკეთისა მოვრწყავდე მუდამ,
კომენტარები (0)