0

მომიტევეთ


სულო წამებულო
ფიქრში გახვეულო,
გულო დაფლეთილო
სისხლო დაშრობილო,
თავო უბედურო,
მოყვარე არსად,
მტერო მრავლებულო
აზრო გატანჯულო,
სიტყვავ ნათქვამო
უქმად დარჩენილო,
საქმევ კეთებულო
ისევ დანგრეულო,
იქნებ არც ღირდა
ქრისტევ ქრისტევ წამებულო.
--ილო--
----------------------------------
და მან უთხრა მამას
თუ შესაძლებელი იქნებოდა
აერიდებინა ჯვარცმა..
კომენტარები (0)