0

ვ ა ჟ ა ს ე უ ლ ი


დაჭრილი ირმის კვნესაი,
სალ კლდესაც აატირებსა,
წყარო მთით ჩამონადენი
სისხლად იქცევა ყმისასა
მოვა ურჯულო და დალევს,
თეთრს შავად იტყვის ძმისასა
არვის დაინდობს ალქაჯი
ცოცხალს მიაყრის მიწასა
ისე არმოკვდეს რჯულ-ძაღლი,
რჯულიან შაეყაროსა,
კომენტარები (0)