0

ო დ ა ბ ა დ ე


ურთა ცაიშს რა გაყჰოფს,
სულ ერთია მთლინად,
საქართველოს სისხლ-ხორცი,
საქართველო ღვთიანად,
ვით ირემი რქიანად
და ვით ჯიხვნი კლდიანად,
ვით ლომ-ვეფხნი ტყიანად,
ფარ-ხმალ მეომრიანად,
სტუმარ -მასპინძლიანად,
მოყვრითა და მტრიანად,
სივდილ სიცოცოხლიანად,
წვიმა, თოვლ, ქარიანად,
ქორწილ ქელეხიანად,
სეტყვა ქარიშხლიანად,
ქუჩა მხარე , კუთხე-კუნჭულიანად,
ურთა ცაიშს რა გაჰყოფს,
ქარი ჰქრის ხომ მთლიანად,
საქრთველოს სისხლ- ხორცი,
საქრთველო ღვთიანად!!
კომენტარები (0)