0

...


ვაჰ სოფელო შე დიდგულავ
სიამაყევ დადნები,
თავმდაბალო სატკივარო
ფოთოლივით გაქრები,
ვაჰ ცხოვრებავ მჩატე ხილო
რას იქმნ რით მემართლები,
შენ სიცოცხლევ სიკვდილის წინ
გთხოვ მე ნუ დამბრალდები.
კომენტარები (0)