0

სადღაც


სადღაც ცოცხლობენ
განთიადები სადღაც,
სადღაც ქრებიან ცაზე
ვარსკვლავნი სადღაც,
სადღაც ჩაესვენა მზე
მზე უძინართა სადღაც,
სადღაც ბნელდება ღამეა
ისევ სადღაც,
სადღაც ხომ არის წყნარი
მდინარე
ჩუმი ფიქრების სადღაც,
სადღაც მონატრებაც უფრო
დიდია
და სიყვარულიც სადღაც,
სადღაც ცივია ლტოლვა
უფრო თბილია სადღაც,
სადღაც სანთლის შუქზე დავეძებ
სადღაც,
სადღაც ცოცხლობენ
განთიადები სადღაც..
კომენტარები (0)