0 31

მზეს თუ ვერ დავინახავდი


1233

მზეს თუ ვერ დავინახავდი
ჩრდილებს შევქმნიდი უდავოდ,
მაგრამ ველურმა სინათლემ
წარმოქმნა ჩემი უდაბნო.

ემილი დიკინსონი
კომენტარები (0)