თათია ჩხუტიაშვილი - მოსწავლე

  139

თათია ჩხუტიაშვილი სწავლობს დუშეთის მეორე საჯარო სკოლაში. არის მე-8 კლასის მოსწავლე.