თათია ჩხუტიაშვილი - მოსწავლე

თათია ჩხუტიაშვილი სწავლობს დუშეთის მეორე საჯარო სკოლაში. არის მე-8 კლასის მოსწავლე.