ჯუმბერ კუპრაშვილი - თსუს-ს ისტორიის მიმართულების მეორე კურსის სტუდენტი.

2019 წლის ნოემბერში დავიწყე ლექსების წერა და ეს ყველაფერი დიდ სიამოვნებას მანიჭებს.