ჯუმბერი კუპრაშვილი - ისტორიკოსი, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური.

  44