0

დიდი ილია


მჭიდში ტყვიები გადათვლილია,
ყოველი გრგვინვა კვეცაა მუხლის.
დგას წიწამურთან დიდი ილია:
თავს საქართველოს ერთობას უხრის.

ყველა მახვილი ალესილია
და ფოლადს ამსხვრევს რწმენა ცხოველი.
დგას წიწამურთან დიდი ილია:
სიმართლისათვის დაუცხრომელი.

ქართული გენი დათესილია
და მას არწყულებს სისხლი მართალი.
დგას წიწამურთან დიდი ილია:
როგორც მომავლის მწიფე თავთავი.

თუ საქართველო თავდახრილია,
შემოვაშველოთ ყველამ საყრდენი.
დგას წიწამურთან დიდი ილია:
ცამდე წრფელია მისი სახელი!
კომენტარები (0)