0

კახეთს


კახეთის ველო, 
ლამაზო ჩემო,
მწკრივში ვაზებო 
მფეთქავო ლოცვად.
ახლაც კი მახსოვს 
იმ ღვინის გემო,
რომ გვეღვრებოდა 
ბახუსად ბოცა.
და ძველ მარანში 
ქვევრის პირები
მოჰგავს გლეხის გულს 
იმედით სავსეს.
ღმერთო უზარდე 
კახეთს შვილები
და წინაპართა ფესვებს 
უმსგავსე!!!
კომენტარები (0)