0

პატიმარ ძმებს


სალამს მოგიძღვნით ძმობილნო,
მოუღალავნო გულითა!!!
ბევრა სიმუხთლის მნახველნო,
ბევრას შხამით და შურითა...
არ გაალაღებს ქვეყანა
კაცსა მებრძოლის სულითა.
მეც ჩემი დარდის მომსწრე ვარ
თქვენთან ნაფიცი ძმურითა.
ხშირხშირად მომაგონდება;
ტაბლა ღვინით და პურითა,
სისხლი ძარღვებში მჩქეფარე
ალ მოდებულის ჭურითა.
თუმც კი ცხოვრებამ გაგვყარა,
არ ვცხრები სიყვარულითა.
დაგლოცოთ წმინდა გიორგიმ
თავის მადლით და რჯულითა!!!
კომენტარები (0)